Sepetim (0) Toplam: 0,00
%15
Ampirik Yöntemlerle İktisadi ve Finansal Çözümlemeler Şahin Karabulut

Ampirik Yöntemlerle İktisadi ve Finansal Çözümlemeler

Liste Fiyatı : 150,00
İndirimli Fiyat : 127,50
Kazancınız : 22,50
9786258413335
762991
Ampirik Yöntemlerle İktisadi ve Finansal Çözümlemeler
Ampirik Yöntemlerle İktisadi ve Finansal Çözümlemeler
127.50

İçindekiler

• Demand Regime of Turkish Economy
• Türkiye'de Finansallaşma ve Doğal Kaynak Bolluğu Arasındaki İlişki
• Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve CO2 Emisyonu İlişkisinin Frekans Analizi ile Modellenmesi: Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular
• Türkiye'de Net Hata Noksan Hesabını Etkileyen Unsurlar
• Türkiye'de Döviz Kuru, Faiz ve Para İkamesi İlişkisi
• Finansal İstikrarsızlığın Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği
• Türkiye'de Enflasyonun Belirleyici Etkenleri ile İlgili Ekonometrik Bir Analiz: Yapısal Kırılmalar Altında Eş Bütünleşme ve Nedensellik Testleri
• Türkiye'de Gibson Çelişkisinin Geçerliliğinin Ampirik Analizi: Enflasyon ve Faizden Hangisi Neden, Hangisi Sonuç?
• Türkiye'nin Dış Politikasında Dış Ticaret: Siyasal, Ekonomik ve Mali Süreç Açısından Değerlendirme (2010-2020)
• Ticaretin Kolaylaştırılması ve Uluslararası Ticaret Arasındaki İlişki: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerle Analiz (2007-2019)
• Yatay ve Dikey Çeşitlendirmesinin İhracata Etkisi: Aydın İli Örneği
• Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
• Vergile-Harca mı, Harca-Vergile mi? Türkiye Üzerine Bir Nedensellik Analizi
• Gelişen Ülkelerde Bütçe Açığı ve Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerinden Bir Panel Veri Analizi İncelemesi
• Bilgi İletişim Teknolojileri ile Finansal Gelişmenin Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi: MIST Ülkeleri Örneği
• Sektörel Bazda Yoksulluğun Analizi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Bir Karşılaştırma
• Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Demokrasi Üzerindeki Etkisi: Panel ARDL Yaklaşımı
• Kurumsal Kalkınma Göstergelerinin Yüksek Gelir Ülke Grubunda İncelenmesi: Kulüp Yakınsama Analizi
• İslami Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli: KATILIM-30 Endeksi ile Bir Uygulama
• Makroekonomik Faktörlerin BİST-100 Endeksi Üzerinde Zamanla Değişen Etkisi
• Covid-19 Pandemisinin BİST - Banka Endeksi Üzerindeki Etkisinin VAR Analizi ile Belirlenmesi
• Bankaların Birleşme Kararı: 2001 Öncesi ve Sonrası İçin Karşılaştırmalı Analiz
• Kadınlarda Obezitenin İşgücü Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: TNSA-2013 ve TNSA-2018 Verilerinin Analizi
• Konut Kira Fiyatlarının Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Tahmin Edilmesi: Destek Vektör Regresyonu ve Yapay Sinir Ağları Karşılaştırması

Kapat