Sepetim (0) Toplam: 0,00
Herşeyin Teorisi Münir R. Aktolga

Herşeyin TeorisiSistem Teorisinin Esasları Varoluşun Genel İzafiyet Teorisi ve Tasavvuf

Liste Fiyatı : 60,00
9786051911922
738888
Herşeyin Teorisi
Herşeyin Teorisi Sistem Teorisinin Esasları Varoluşun Genel İzafiyet Teorisi ve Tasavvuf
Alter Yayıncılık
60.00

Herşeyin Teorisi
Sistem Teorisinin Esasları
Varoluşun Genel Izafiyet Teorisi Ve Tasavvuf

Seyh Bedreddin, « Bütün Evrenler Bir Zerrede Vardir » Diyordu!..

Bu evrende varolan her şey bir sistemdir. Bu, şekilde, merkezi varlığı C ile gösterilen bir A-B sistemi olarak ifade ediliyor. Buradaki A ve B sistemin iki temel varoluş unsurunu temsil eden rastgele semboller olup, bunlar birbirlerini yaratırken yaratılan izafi maddi gerçeklikleri temsil ediyorlar. A, dışardan gelen enformasyonlara göre sistemin neyi-nasıl yapması gerektiğine dair eylem-üretim modelini yapan “yönetici” unsur iken, B'de A'nın yaptığı bu üretim modelini hayata geçiren sistemin “motor unsuru” olarak varoluyor, biliniyor. Her A-B sistemi, çevreyle etkileşerek varolurken, aynı zamanda sistemin içinde -ana rahminde- kendi diyalektik inkarını da üretiyor (D).

Herşeyin Biliminin iki boyutu vardır: Birincisi Sistem Bilimi, ikincisi de Enformasyon İşleme Bilimi'dir. Bu yüzden onu, her iki zeminde de kendine özgü bir dille tanımlamak, ifade etmek durumundayız...

1-Bu evrende var olan her şey, kendi içinde bir A-B sistemi iken, aynı anda, sistem merkezinde temsil olunan varlığıyla (C), bir başka sistemin içinde de yer alır, var olur...
2) Her sistem, ya da her varlık, “dışardan”-çevreden- gelen madde-enerjiyi-enformasyonu kendi içindeki bilgiyle değerlendirerek işlerken, bu etkiye karşı bir cevap-reaksiyon olarak gerçekleşir; bu etkiye kaynak teşkil eden nesneyle birlikte oluşturulan bir A-B sisteminin içinde, bu sistemin bir parçası izafi bir gerçeklik olarak ortaya çıkar.

Yukardaki tanımdan da anlaşılacağı gibi, Sistem Bilimi daha çok evrensel oluşumun yapısal yanıyla ilgilenirken, onu hayata bağlayan, ona ruh veren de Enformasyon İşleme Bilimi'dir. Aslında bu iki bilim birbirini tamamlıyor. Çünkü, sistem gerçekliği, dışardan gelen madde-enerjiyi-enformasyonu kendi içindeki bilgiyle değerlendirip işleyerek bir çıktı-ürün oluşturan, bununla da dışarıyı etkileyen interaktif bir oluşumdur. Bu anlamda, Herşeyin Bilimi, Sistem Bilimi'nin ve Enformasyon İşleme Bilimi'nin birlikte oluşturdukları en üst bir bilimsel teorik çerçeve olarak ortaya çıkıyor. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, toplum bilimi de dahil olmak üzere bütün bilimler, her biri kendi alanında, sistem gerçekliğini kendine özgü biçimleriyle kavrayıp, bu zemin üzerinde enformasyon işleme mekanizmasının nasıl çalıştığını açıklamaya çalışırlar. Kuantum teorisinden, evrim teorisine, Genel İzafiyet Teorisi'nden, elektromagnetizme, hatta ve hatta, klasik fiziğe-Newton'un Hareket Yasaları'na kadar bütün bilimsel çalışmaların hepsini kucaklayan evrensel oluşum yasasıdır Herşeyin Bilimi!...

Kapat