Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786258464269
752473
Karye Sosyalizmi
Karye Sosyalizmi
94.00

Ayetlerde bildirildiği üzere dinde esas olan, dini bölmeden dosdoğru ikame etmektir ki peygamberlerin ıslahatı hep bu yönde olmuştur. Ancak her peygamberden sonra egemen sınıf aksi istikamette hareketle kendileri lehinde o gerçek dini değiştirmiş ve egemenliğini sürdürme gereği halkı ve onun dinini bölmüştür, yerine bölünmüş halk ve ona uyumlu sahte dinciliği/batılı getirmiştir. Ayette yer alan “dinlerini parça parça bölüp bölük bölük fırkalara ayrılanlar” ifadesinden anlaşıldığı üzere, dini parçalama, ana hatlarıyla dini aslından kopararak, toplumunu bölerek, dini idealinden saptırarak, bilim medeniyet ve sosyalizm iddialarıyla başka mecralara çekmek suretiyle dört çeşit tağyire tabi tuttular Kabilciler sınıfı.

İlk olarak vahiyle gelen ideolojik münzel hak dini, Âdem geleneği olan dinin fıtri aslı olan ilk sınıfsız toplumdan/komünden ayırdılar. Haliyle mebdesinden koparılmış hak dini çözülmez bir muammaya dönüştürüldü. İkincisi tek olan İbrahim dinini, Hıristiyan, Yahudi, Müslüman gibi birden çok din haline getirdi ve şu mezhep bu mezhep diye ilaveten bir sürü tarikat icat etmek suretiyle tek toplumu bölüp dinde farklı gruplar yaratarak hak dini içten böldü hâkim sınıf. Böylece insanlığın kurtuluşu ve huzur-barış çaresi olan gerçek din, sömürü, aldatma ve zulüm-zorbalık aracı oluverdi. Dolayısıyla beşeriyeti ifsat eden batıl dine dönüştürüldü. Üçüncüsü, feodal örf âdetle ve mistizmin bunak ahlakıyla halkları aldattılar. Hakeza kapitalizm, modernite ve ona bağlı laikçi maslahat benzeri çağdaş büyü düzenleriyle dini beşeri hayattan çekip çıkardılar. Sonuçta dini nihai sınırsız, sınıfsız cennet toplumu gerçekleştirme idealinin ideolojisi olmaktan da koparıp çıkardılar. Dördüncüsü, sosyal emperyalizmin ideolojik mücadele yönteminden ibaret olan Marxsız Marxsızim ile ilk sınıfsız toplumun devamı ve nihai sınıfsız toplumu gerçekleştirme idealine sahip olan insanlık dinini/komün (karye) sosyalizmini fıtri kökeninden ayırarak bambaşka mecraya sevk ettikleridir. Komün (Karye) Sosyalizmi'nin tarihsel toplumsal örneği Bedreddin ile Dede Sultan'ın Ortaklar Köyü olup serçeşmesi Devrisaadet'te isâr, yani ötekisini kendine tercih etme ahlakına sahip Medine mümin kardeşler komünüdür.

Bilinmesi gerekli önemli bir husus da şudur: Karl Marx'ın proletarya hareketi ideolojisi bilimsel sosyalizm ile Marxsız Marksizm (Bolşevik Tanrıtanımaz Krallığı) bir değildir. Kanımca, Karl Marx'ın akıbeti tıpkı Hz. İsa'nın akıbeti gibi olmuştur; ölümünden sonra ona güya yoldaş olanlar vasıtası ve hâkim sınıfın tarih boyunca yaptığı hile yorumlarla öğretisi değiştirilmiştir. Aslında Marx, ruh ile maddeyi mutlak surette birbirinden ayırıp ruhu yok sayan mutlak derecede kaba maddeci ve tanrıtanımaz biri değildi, bilakis o madde ile ruhun bir bütün olarak varlığı oluşturduklarını gören Şeyh Bedreddin gibi düşündü. Ancak egemen sınıfın ruh ile maddeyi birbirinden ayırarak asaleti ruha veren ruhçu anlayışını ve ona bağlı dışrak ruhu külli olan tanrı ve onun yeryüzünde tezahürü sayılan devletçiliği reddetti. Bu ateizm değildir, ruha karşı tamamıyla değerden düşürülmüş maddeye vurgu yaparak ruh ile maddeyi dengede tutmak suretiyle varlık birliğine dikkat çekmektir. Bu düşünceden hareketle Hegel'in katı ruhçu, devletçi diyalektiğini tersyüz etmiştir O. Tarihsel materyalizminde açık görünen tarih-toplum diyalektiğine çalıştı.

Marx'ın bilimsel sosyalizmi, din fıtratına ters düşmez, komün (karye) sosyalizminin genel sınıf mücadelesi dâhilinde ilmi ve de ciddi bir mevziyi teşkil ettiğini, Latin Amerika'da Kurtuluş Teolojisi Hareketi'nin, Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) önderlerinden ve Birleşik Halk Cephesi'nin (FUP) kurucusu, din adamı, sosyolog, gerilla Camilo Torres Restrepo ve arkadaşlarının ve daha birçok dindarın, Müslüman aydınların (Ali Şeraiti gibiler) zulme karşı mücadele örneklerinden görüyoruz. Sosyal Faşist Marxsız Marksistler, komün (karye) yaşam biçimini yaratılış inanç ve felsefesinden koparttılar. Vera/takva sahiplerinin, mesela Şuayb peygamberin, İsa peygamberin manastırı ve İsmail Peygamberin Kabe/Mescit-el Haram mülkte iştirak içinde yaşama uygulamaları açıkken ve Sanayi Devrimi sonrası kapitalizmin büyük haksızlıkları karşısında insanların eşit sınıfsız kardeş toplumunu (ümmeti vasatayı) ve İsa peygamberin manastırlarını hatırlayıp felsefesini dinden alan Karye Sosyalizmi türünü kurmak üzere iken, İnkârcı Marksistler, sosyalizmi, inançsız materyalizm üzerine kurarak dine dayanan komünün kurulmasını engellediler; tabii ki onlara bu zemini hazırlayanlar dinde mülkiyette iştirak kurumunu dışlayan kapitalist sahte dindarlar ile sosyalizmi ideolojik boyutundan ayırıp salt bir ekonomi sistemi sayan sahte sosyalistlerdir.

İşbu teşhis ve tespitten sonra: Gayemiz, ona bağlı hedefimiz, sözün başında mevcut bulunan ayetlerin hükmü doğrultusunda gücümüz yettiği oranda dini doğrultma, ayakta tutma konusunu işleyerek, dini kendi fıtrat aslı olan ilk sınıfsız toplumdan nihai sınıfsız cennet toplumu ve onun üstün insanını gerçekleştirme ideolojisi olma şeklinde bütünsel bünyesine kavuşturmak suretiyle gerçek din projesini çizmektir. Bu hedefe varmak içindir ki Kur'an-ı Kerim esas alınarak, tarih-toplum diyalektiği ile işlenen yorumla ve ciddi bir sistematiğe bağlı kalınarak, kendi sahasında bir ilk olan Komün (Karye) Sosyalizmi ideolojisi kitabı yazıldı.

 • Açıklama
  • Ayetlerde bildirildiği üzere dinde esas olan, dini bölmeden dosdoğru ikame etmektir ki peygamberlerin ıslahatı hep bu yönde olmuştur. Ancak her peygamberden sonra egemen sınıf aksi istikamette hareketle kendileri lehinde o gerçek dini değiştirmiş ve egemenliğini sürdürme gereği halkı ve onun dinini bölmüştür, yerine bölünmüş halk ve ona uyumlu sahte dinciliği/batılı getirmiştir. Ayette yer alan “dinlerini parça parça bölüp bölük bölük fırkalara ayrılanlar” ifadesinden anlaşıldığı üzere, dini parçalama, ana hatlarıyla dini aslından kopararak, toplumunu bölerek, dini idealinden saptırarak, bilim medeniyet ve sosyalizm iddialarıyla başka mecralara çekmek suretiyle dört çeşit tağyire tabi tuttular Kabilciler sınıfı.

   İlk olarak vahiyle gelen ideolojik münzel hak dini, Âdem geleneği olan dinin fıtri aslı olan ilk sınıfsız toplumdan/komünden ayırdılar. Haliyle mebdesinden koparılmış hak dini çözülmez bir muammaya dönüştürüldü. İkincisi tek olan İbrahim dinini, Hıristiyan, Yahudi, Müslüman gibi birden çok din haline getirdi ve şu mezhep bu mezhep diye ilaveten bir sürü tarikat icat etmek suretiyle tek toplumu bölüp dinde farklı gruplar yaratarak hak dini içten böldü hâkim sınıf. Böylece insanlığın kurtuluşu ve huzur-barış çaresi olan gerçek din, sömürü, aldatma ve zulüm-zorbalık aracı oluverdi. Dolayısıyla beşeriyeti ifsat eden batıl dine dönüştürüldü. Üçüncüsü, feodal örf âdetle ve mistizmin bunak ahlakıyla halkları aldattılar. Hakeza kapitalizm, modernite ve ona bağlı laikçi maslahat benzeri çağdaş büyü düzenleriyle dini beşeri hayattan çekip çıkardılar. Sonuçta dini nihai sınırsız, sınıfsız cennet toplumu gerçekleştirme idealinin ideolojisi olmaktan da koparıp çıkardılar. Dördüncüsü, sosyal emperyalizmin ideolojik mücadele yönteminden ibaret olan Marxsız Marxsızim ile ilk sınıfsız toplumun devamı ve nihai sınıfsız toplumu gerçekleştirme idealine sahip olan insanlık dinini/komün (karye) sosyalizmini fıtri kökeninden ayırarak bambaşka mecraya sevk ettikleridir. Komün (Karye) Sosyalizmi'nin tarihsel toplumsal örneği Bedreddin ile Dede Sultan'ın Ortaklar Köyü olup serçeşmesi Devrisaadet'te isâr, yani ötekisini kendine tercih etme ahlakına sahip Medine mümin kardeşler komünüdür.

   Bilinmesi gerekli önemli bir husus da şudur: Karl Marx'ın proletarya hareketi ideolojisi bilimsel sosyalizm ile Marxsız Marksizm (Bolşevik Tanrıtanımaz Krallığı) bir değildir. Kanımca, Karl Marx'ın akıbeti tıpkı Hz. İsa'nın akıbeti gibi olmuştur; ölümünden sonra ona güya yoldaş olanlar vasıtası ve hâkim sınıfın tarih boyunca yaptığı hile yorumlarla öğretisi değiştirilmiştir. Aslında Marx, ruh ile maddeyi mutlak surette birbirinden ayırıp ruhu yok sayan mutlak derecede kaba maddeci ve tanrıtanımaz biri değildi, bilakis o madde ile ruhun bir bütün olarak varlığı oluşturduklarını gören Şeyh Bedreddin gibi düşündü. Ancak egemen sınıfın ruh ile maddeyi birbirinden ayırarak asaleti ruha veren ruhçu anlayışını ve ona bağlı dışrak ruhu külli olan tanrı ve onun yeryüzünde tezahürü sayılan devletçiliği reddetti. Bu ateizm değildir, ruha karşı tamamıyla değerden düşürülmüş maddeye vurgu yaparak ruh ile maddeyi dengede tutmak suretiyle varlık birliğine dikkat çekmektir. Bu düşünceden hareketle Hegel'in katı ruhçu, devletçi diyalektiğini tersyüz etmiştir O. Tarihsel materyalizminde açık görünen tarih-toplum diyalektiğine çalıştı.

   Marx'ın bilimsel sosyalizmi, din fıtratına ters düşmez, komün (karye) sosyalizminin genel sınıf mücadelesi dâhilinde ilmi ve de ciddi bir mevziyi teşkil ettiğini, Latin Amerika'da Kurtuluş Teolojisi Hareketi'nin, Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) önderlerinden ve Birleşik Halk Cephesi'nin (FUP) kurucusu, din adamı, sosyolog, gerilla Camilo Torres Restrepo ve arkadaşlarının ve daha birçok dindarın, Müslüman aydınların (Ali Şeraiti gibiler) zulme karşı mücadele örneklerinden görüyoruz. Sosyal Faşist Marxsız Marksistler, komün (karye) yaşam biçimini yaratılış inanç ve felsefesinden koparttılar. Vera/takva sahiplerinin, mesela Şuayb peygamberin, İsa peygamberin manastırı ve İsmail Peygamberin Kabe/Mescit-el Haram mülkte iştirak içinde yaşama uygulamaları açıkken ve Sanayi Devrimi sonrası kapitalizmin büyük haksızlıkları karşısında insanların eşit sınıfsız kardeş toplumunu (ümmeti vasatayı) ve İsa peygamberin manastırlarını hatırlayıp felsefesini dinden alan Karye Sosyalizmi türünü kurmak üzere iken, İnkârcı Marksistler, sosyalizmi, inançsız materyalizm üzerine kurarak dine dayanan komünün kurulmasını engellediler; tabii ki onlara bu zemini hazırlayanlar dinde mülkiyette iştirak kurumunu dışlayan kapitalist sahte dindarlar ile sosyalizmi ideolojik boyutundan ayırıp salt bir ekonomi sistemi sayan sahte sosyalistlerdir.

   İşbu teşhis ve tespitten sonra: Gayemiz, ona bağlı hedefimiz, sözün başında mevcut bulunan ayetlerin hükmü doğrultusunda gücümüz yettiği oranda dini doğrultma, ayakta tutma konusunu işleyerek, dini kendi fıtrat aslı olan ilk sınıfsız toplumdan nihai sınıfsız cennet toplumu ve onun üstün insanını gerçekleştirme ideolojisi olma şeklinde bütünsel bünyesine kavuşturmak suretiyle gerçek din projesini çizmektir. Bu hedefe varmak içindir ki Kur'an-ı Kerim esas alınarak, tarih-toplum diyalektiği ile işlenen yorumla ve ciddi bir sistematiğe bağlı kalınarak, kendi sahasında bir ilk olan Komün (Karye) Sosyalizmi ideolojisi kitabı yazıldı.

   Stok Kodu
   :
   9786258464269
   Boyut
   :
   13.50x21.00
   Sayfa Sayısı
   :
   310
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2021-12
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yeni Ürünler
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat