Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786257277921
724023
Adalet Meslek Yüksekokulları İçin Medeni Usul Hukuku
Adalet Meslek Yüksekokulları İçin Medeni Usul Hukuku
Adalet Yayınevi - Ders Kitapları
35.00

Adalet meslek yüksekokulu öğrencilerimiz mezun olup meslek hayatına atıldıklarında, maddî hukuk meselelerini çözmekten çok, adlî teşkilat içindeki yazı işleri ve icra daireleri gibi görev yerlerinde usul hükümleriyle düzenlenmiş süreçlerin aksamadan yürütülmesiyle ilgili görevler üstlenmektedir. Bu bakımdan Adalet Meslek Yüksekokullarındaki usul hukuku dersleri, öğrenim süresi dikkate alınarak ayrıntıya ait bilgiler azaltılmak suretiyle ama hukuk fakültesi müfredatına benzer şekilde okutulmalıdır.

Elinizdeki kitap Medenî Usul Hukuku kitabımızın bu anlayışla yayına hazırlanmış, özetlenmiş bir basısıdır. Kitap yayına hazırlanırken hukuk fakültesi öğrencilerine göre adalet meslek yüksekokulu öğrencileri için daha az önem taşıyan konular kısaltılmış (örneğin arabuluculuk ve tahkim bahisleri birleştirilerek birkaç sayfada özetlenmiş); hukuk tarihine veya mukayeseli hukuka ilişkin (örneğin yürürlükten kalkan usul kanunlarımız ve çekişmesiz yargı hakkındaki) bazı bilgiler ve uygulama bakımından önemi azalmış bazı kısımlar (örneğin kanunun zaman itibariyle uygulanmasına ilişkin hükümler gereğince halen tatbikatı olan fakat gittikçe önemi azalan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun istinaf kanun yolu ihdas edilmezden evvelki halleriyle eski temyiz hükümlerini inceleyen kısım) çıkartılmış; alıntılar şeklinde yer verilen temyiz ve istinaf kararları azaltılmış ve bu suretle kitabın hacmi daraltılmıştır. Ancak bu “özetleme” işlemi yapılırken medenî usul hukukuna ilişkin temel bilgilerin metin içinde muhafaza edilmesine; kitabın üslup ve içerik bakımından şematik bilgiler içeren bir “sınava hazırlık” kitabına dönüşmemesine dikkat edilmiştir.

Kapat