Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786257052641
742094
Anadili Edinimi
Anadili Edinimi
68.00

Çocukların olağanüstü dil edinme biçimi hem dilbilimcilerin hem de gelişim psikologlarının uzun zamandır ilgisini çekmektedir. Dil, işin karmaşıklığına karşın inanılmaz bir kolaylık ve hızla üç yaşına kadar tam olarak öğrendiğimiz bir beceridir. Bu kitap, doğumdan erken çocukluk yıllarına kadar dil gelişimini inceleyerek çocuğun dil edinimini tanıtmaktadır. Temel kuramsal tartışmaları ortaya koyarken insan anlağının hangi özelliklerinin dil edinimini olanaklı kıldığı, dil ediniminin biyolojik olarak nereye kadar programlandığı ve bunun çevremizden ne kadar etkilendiği, (yetişkinlikte) ikinci dil öğrenimini anadili ediniminden neyin farklı kıldığı ve dil gelişimindeki belli aşamaların tüm diller için evrensel olup olmadığı gibi sorular dikkate alınmıştır. Dilbilim, gelişim psikolojisi ve bilişsel bilim açısından çocuğun dili ediniminde yer alan tüm süreçler için açık ve kapsamlı biçimde anahtar bir metin olarak tasarlanmıştır.

•Çocuğun dil edinimi alanına kapsamlı bir giriş

•Sesbilgisi, anlambilim ve sözdizim olmak üzere üç temel alanın edinimi

•İngilizcenin ediniminin dünyadaki diğer dillerin edinimiyle karşılaştırılması

•Farklı dilleri edinen çocuklardan alınan görgül verilerden yararlanma

•Dilbilimsel çözümlemeyi gelişimsel psikoloji alanından görgül araştırmalarla birleştirme

•Doğumdan başlayarak erken dönemleri içerecek biçimde dil ediniminin temellerine odaklanma

•Temel kuramlara ilişkin genel bir bakış

•İleri okumalar için kullanışlı listeler

“Dil edinim olgusu üstüne kapsamlı ve içgörülü bir bakış.”

William O'Grady, Professor of Linguistics, University of Hawai'i “

Bu yeni kitap…dil ediniminin dilbilimsel, beyindilbilimsel ve ruhdilbilimsel temellerini okura tanıtır. Kıvrak ve anlaşılır bir biçemle yazılmıştır ve anadili edinimine ilişkin her dersin önerilen okuma listesinde yer almalıdır.”

Andrew Radford, Professor of Linguistics, University of Essex

Kapat