Sepetim (0) Toplam: 0,00
%30
Büyük Ahidler (Ciltli) İmam-ı Şa'rani

Büyük Ahidler (Ciltli)El-Uhudü'l-Kübra

Liste Fiyatı : 100,00
İndirimli Fiyat : 70,00
Kazancınız : 30,00
9789758514519
390715
Büyük Ahidler (Ciltli)
Büyük Ahidler (Ciltli) El-Uhudü'l-Kübra
70.00

Saygıdeğer Okuyucularım.

Bu kitap hicri 973 (milâdi 1565) senesinde Mısır'da vefat eden büyük bilgin, süluk sahiplerinin önderi, talebelerin yetiştiricisi, toplumun uyarıcısı, gerçekçilerin imamı, ictihad sahibi bilginlerin sonuncusu, ahlâk-ı Muhammediye varisi, kutupların kutbu, millet va din yaşatıcısı, ilâhi azametin müdriki, itaatli bilginlerin medâr-ı iftiharı, yüksek makam sahibi, büyük mutasavvıf Şeyh Abdülvehhab Şa'râni Hazretlerinin telifidir. Bu büyük zatın şeceresi şöyledir: Abdülvehha ibn Ahmed. İbn Ah. ibn Ahmed, ibn Muhammed, ibn Zerka, ibn Musa. ibn Sultan Ahmed et Telmesâni Şa'rânt'dir. Kendisi hadisci ve mutasavvıf olup Tehnesan sultanlarının kuşağındangelmiştir. Mısır'da Kahire'de vefat etmiştir. Kıymetli okuyucularım! Gelmiş ve göçmüş her büyük mutasavvıf gibi imam Abdülvehhab Şa'râni Hazretleri de, telif eserleriyle cesaretli düşünceleriyle zamanının ahlâkça bozulmuş toplumuna karşı güçlü hamleler yapmış çevresini bu ahlâk ve vicdan çıkmazından kurtarmaya ve uyarmaya çalışmıştır. Kendisini hazmedemeyen dar fikirli düşmanları, kitaplarına sırf bu şahsiyeti küçük düşürmek ve kötülemek için uydurma konular sokarak bu büyük zatın eserlerini ve düşüncelerini baltalamaya ve toplumun gözünden düşürmeye çalışmışlardır. İmam Gazali; Şeyh Muhyiddin ibn el-Arabi. Mevlâna Celalüddin Rumi gibi büyük mutasavvıfeye karşı yapılan saldırılar bu büyük şahsiyete de yapılmak istenmiş, özellikle Mısır'da Ezher Üniversitesinde aleyhinde fırtınalar estirilmiş, fakat gerçeğin ortaya çıkmasiyle olaylar yatışmış, bu ulu kişinin kıymet ve itibarı, düşeceğine artmıştır. Aleyhinde yalan İsnadlarla ona karşı çıkanlar hüsrana uğramış ve seslerini kısmak zorunda kalmışlardır. Telif olarak bilinen kitapları tahminen elliden fazladır. Tasavvuf babında en Önemli kitaplarından biri de İncelediğiniz bu 'Büyük Ahidler* kitabıdır. Dolayısiyle tasavvuf yolunu izleyen kıymetli kardeşlerimin manevi gıdasını temin maksadiyle daha önce tercüme etmiş olduğum Muhyiddin ibn Arabi'nin -Fütûhat-ı Mekkiyye- ve «İlahi Tedbirler», İmam Gazali'nin •Mühâşefetü'l-Kulüb- adlı eserlerinden sonra bu tasavvufi eseri de meraklılarına sunmuş bulunuyorum. Kemal ve tamamiyet Allah'a mahsus sıfatlardandır. Ben mümkün mertebe müellifin kitabındaki ifade, anlam ve düşünceleri eksiksiz ve ilâvesiz, gerçeğe yakın ve anlaşılır bir dille yansıtmaya çalışarak Allah'ın lütuf ve inayetiyle bu kitabın tercümesini bitirmiş oldum. Her ne kadar yarım asra yaklaşan bir zamandan beri bu dilde tasavvuf,edebiyat ve felsefe üzerinde çalışmalarım olduysa da. hatasız kul olmayacağına göre mâna ve medlulde görülecek hatâ ve eksiklerimin bildirilmesini rica eder. bu yolda aşk ve sebatla yürüyenlere Allah'dan başarılar dilerim.

- Selâhaddin Alpay,(Kartal - istanbul) 1976

Kapat