Sepetim (0) Toplam: 0,00
Camiu'l-Usül (2 Kitap Takım) Rükneddin Ubeydullah Es Semerkandi

Camiu'l-Usül (2 Kitap Takım)Fi Beyanil Kavaidil Hanefiyye Veş Şafiiyye Fi Usülil Fıkh

Liste Fiyatı : 170,00
9786257672450
739037
Camiu'l-Usül  (2 Kitap Takım)
Camiu'l-Usül (2 Kitap Takım) Fi Beyanil Kavaidil Hanefiyye Veş Şafiiyye Fi Usülil Fıkh
İsam Yayınları
170.00

7. (13.) yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden Rükneddin es-Semerkandî'ye (ö. 701/1301) ait Câmiu'l-usûl fî beyâni'l-kavâidi'l-Hanefiyye ve'ş-Şâfiiyye fî usûli'l-fıkh isimli eser İsmet Garibullah Şimşek'in tahkikiyle İslâm Araştırmaları Merkezi'nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.Semerkandî'nin bu eseri, Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin usulünü karşılaştırmalı bir şekilde inceleyen fıkıh usulü alanına ait bir çalışmadır. Fıkıh usulüne ait konuların tamamına yakın kısmına yer veren bu eserde yazar, konuların tertibinde Fahreddin er-Râzî'nin el-Mahsûl ve el-Meâlim eserlerindeki tertibini takip etmiş, usulî tercihlerinde ise genelde Semerkant ulemasının, özellikle de Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin görüşlerini dikkate almıştır. Ele aldığı konuların tamamına yakınında Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin görüşlerine mukayeseli bir şekilde yer verilen eserde, zaman zaman diğer mezheplerin ve müçtehit âlimlerin görüşlerine de değinilmektedir.

Kapat