Sepetim (0) Toplam: 0,00
3990000021328
571211
Felsefelogos Sayı: 71 2018/4
Felsefelogos Sayı: 71 2018/4
34.00

Metin Bal - Charlie Kaufman'ın synecdoche, new york filminin felsefi bir değerlendirilmesi, postmodern dönemde insanın durumu ve çıkış yolları 7

Alain Badiou - Etik ve siyaset 23

Armağan Öztürk - Berlin, Rawls ve Rorty felsefeleri özelinde liberal değer çoğulculuğu sorunsalı 31

John Rawls - Ahlak kuramının bağımsızlığı 49

Melike Durmaz - Thomas Hobbes'ta toplumsallığın değer ve değerlendirme problemi temeli üzerinde incelenmesi 65

Sema Ülper Oktar - Emeğin ve değerin toplumsal değeri 81

Lale Levin Basut - Kant'ta “ebedi barış” çerçevesinde dünya yurttaşlığı hakkı kavramı ve insanın değeri 99

Allen Wood - Kant'ın vicdan anlayışı 113

Adnan Akan - John Rawls'un adalet kuramı: betimsel bir inceleme 129

Aylin Kılıç Cepdibi - Hakikatin intikamını aldığı bir siyaset ve hukuk teorisyeni: Carl Schmitt ve nazi totalitarizmiyle ilişkisi 159

Maurizio Viroli - Jean-Jacques Rousseau'da toplumsal sözleşme kuramı ve cumhuriyet anlayışı 203

Seyda Kesikoğlu - İnsanın değeri ve insanın olanaklarının değeri üzerine 219

Adnan Akan - Sosyal bilimlerde değer tartışması: Weber örneği 243

Kapat