Sepetim (0) Toplam: 0,00
9787051601523
717306
Haçlılar Seti (4 Kitap Takım)
Haçlılar Seti (4 Kitap Takım)
272.00

Ortaçağ'da Avrupa
Kavimler Göçü'nün Neticesinde Batı Roma İmparatorluğu'nun Yıkılmasıyla Başlayan Ortaçağ, Avrupa İçin Beraberinde Yeni Bir Etnik, Dini Ve Siyasi Yapılanmayı Da Beraberinde Getirmiştir. Siyaset Yanında Dinin De Ağır Bastığı/Etkili Olduğu Bu Döneme Ayrıca Roma'nın Mirası, Salgınlar, Ekonomik Krizler Ve Papalığın Dünyevî Liderlerle Olan Mücadeleleri Damgasını Vurmuştur.

Avrupa'da Karolenjiyenlerle Birlikte Oluşan Bütünlüğün Geçmişin Siyasî Ve Sosyo-Kültürel Mirası İle Birleşmesi Hıristiyanlığın Doğuda Ve Kuzeyde Yayılmasıyla Birlikte Daha Da Kuvvetli Bir Hale Gelmiştir. Ancak Coğrafyanın Da Bir Getirisi Olarak Hıristiyanlık Ve Onun Getirdiği Değerler Doğu (Bizans) İle Batı Arasında Sosyo-Ekonomik, Politik Kültürel Değerler Açısından Farklılıklar Da Arz Etmekteydi.

Elinizdeki Bu Kitap, Müellifin Yorumlarıyla Da Zenginleştirdiği Söz Konusu Gelişmeleri Ele Almakta, Ortaçağ Avrupa Toplumunun Nasıl Ve Hangi Değerler Üzerine Şekillendiğini, Bunun Evrelerini Okuyucuya Aktararak Ortaçağ Kavramına Yeni Bir Bakış Açısı Getirmektedir.

Haçlılar Kudüs'te

Haçlı Seferleri Tarihi İçerisinde 15 Temmuz 1099'Da Kudüs'ün Zaptı İle Sonuçlanan İlk Seferin Ayrı Bir Yeri Vardır. Zira Haçlılar Burada Elde Ettikleri Kazanımları İki Yüz Yıl Boyunca Korumayı Başarmışlardır. Dolayısıyla I. Haçlı Seferi Gerek Katılımcılarının Farklı Kimlikleri Ve Gerekse Tarih Yazımı İçerisindeki Konumu Açısından Ayrıcalıklı Bir Yere Sahiptir. Bu Sebeple Latin Kroniklerinin Hakkında En Çok Bilgi Verdikleri Ve En Fazla Dikkat Çeken Sefer Olmuştur.

Elinizdeki Bu Kitap, I. Haçlı Seferi'nin Katılımcılarından Raymond De Toulouse'un (Raymond St. Gilles) Yani Güney Fransızların Bakış Açısından Olayları Başlangıçtan Kudüs'e Kadar Seferin Gidişatının Aktarmasının Yanında Haçlılar Arasındaki Hizipleşme, Kutsal Mızrak Hikayesi, Kudüs'ü Ele Geçirmelerinin Sonrasında Haçlılar Arasında Yaşanan Liderlik Çekişmelerini Anlatmaktadır.

Prof. Dr. Aydın Usta

Kudüs-İ Şerif

Her Üç Semâvî Din Açısından Da Kutsallığın Merkezi Olan Kudüs'te Yüzyıllarca Varlığını Devam Ettiren İslam Vakıfları Kente Vakıf Şehir Kimliği Kazandırmıştır. Kentteki Müslüman Vakıfları Şehir Merkezini Kuşatan Ve İdari Sistem Ve Kentsel Hizmetler Örgütlenmesinin Merkezini Oluşturan Mescid-İ Aksâ Ya Da Harem-İ Şerif Etrafında Şekillenmiştir. Kuruluşuyla Birlikte Kudüs Şehir Merkezine Hâkim Olan Ve İslâm Devletlerinin De Sembolik Merkezi Haline Gelen Bu Alan, Zaman İçerisinde, Şehir Merkezini Kuşatan Ve İdari Sistem Ve Kentsel Hizmetler Örgütlenmesinin Bir Parçası Olan Geniş Bir Vakıf Ağının Da Çekirdeğini Oluşturmuştur.

Bu Çalışmanın Esas Kaynağını Oluşturan Hurûfât Defterleri, Osmanlı'da Müstesna Bir Gelişmeye Mazhar Olan Vakıf Kurumunun İşleyişine Dair Kıymetli Bilgileri İhtiva Etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Hurûfât Defterlerinden Kudüs Kazası'na İlişkin 1102-1250/ 1690-1834 Yılları Arasını Kapsayan 25 Defterde Yer Alan 1644 Kayıt Esas Alınmıştır. Çalışmada, Ağırlıklı Olarak 18. Yüzyılda Kudüs Kazası'nın Dinî, Sosyal, İktisadî Ve Kültürel Durumu Vakıf Müessesesi Temelinde Resmedilmeye Çalışılmıştır. Gerek Hurûfât Defterleri, Gerekse Kudüs Vakıfları Konularına İlişkin Sunduğu Bilgi Ve Yorumlarla Bu Alanlarda Yapılan Çalışmalara Katkıda Bulunmayı Amaçlayan Çalışma Kudüs Kazası Vakıflarına Dair Bir Envanter Niteliği De Taşımaktadır.

Sorularla Haçlı Seferleri

Doğu İle Batı, Haçlı Seferleri'nden Önce De Pek Çok Kereler Karşı Karşıya Gelmişti. Ancak Bu Kez Bu Çatışmanın Taraflarından Batı, Hristiyanlığı, Doğu İse Müslümanlığı Temsil Ediyordu. Yani Çatışmanın Görünen Boyutunda “inanç” Belirleyici Bir Görünüm Arz Ediyor Gibiydi. Fakat Acaba Durum Gerçekten Böyle Miydi?

Bugüne Dek Özellikle Batı'da Yapılan Haçlı Seferleri İle İlgili Çalışmaların Büyük Çoğunluğunda “inanç” Faktörü Neden Hep Ön Planda Tutulmaya Çalışıldı? Özellikle Batılı Tarihçiler Niye Bunu Tercih Ettiler? Bu Tercih Bazı Gerçekleri Gizleme Çabasıyla Mı İlgiliydi? Yoksa Gerçekten İşin Aslı Böyle Miydi? Diğer Taraftan Haçlı Seferleri'nin Günümüze Dek Uzanan Etkileri Ve Bir Argüman Olarak Hala Kullanılmasının Sebepleri Nelerdi? Hepsinden Önemlisi İse, Günümüz Orta Doğusu'nda Yaşanan Savaşlar Ve Buna Bağlı Olarak Her Gün Ölen Pek Çok İnsan Sebebiyle Ortaya Çıkan Kaos Ortamının, Artık Tarihin Derinliklerinde Kaldığını Zannettiğimiz Haçlı Seferleri İle Bir İlişkisi Var Mıydı? Ayrıca Türklerin Ve Anadolu'nun Türkler Tarafından Fethinin Bu Seferler İle İlişkisi Neydi?

Elinizdeki Eserde Haçlı Seferleri İle İlgili Bunlar Gibi Birçok Sorunun Cevabını Bulabilirsiniz.

 • Açıklama
  • Ortaçağ'da Avrupa
   Kavimler Göçü'nün Neticesinde Batı Roma İmparatorluğu'nun Yıkılmasıyla Başlayan Ortaçağ, Avrupa İçin Beraberinde Yeni Bir Etnik, Dini Ve Siyasi Yapılanmayı Da Beraberinde Getirmiştir. Siyaset Yanında Dinin De Ağır Bastığı/Etkili Olduğu Bu Döneme Ayrıca Roma'nın Mirası, Salgınlar, Ekonomik Krizler Ve Papalığın Dünyevî Liderlerle Olan Mücadeleleri Damgasını Vurmuştur.

   Avrupa'da Karolenjiyenlerle Birlikte Oluşan Bütünlüğün Geçmişin Siyasî Ve Sosyo-Kültürel Mirası İle Birleşmesi Hıristiyanlığın Doğuda Ve Kuzeyde Yayılmasıyla Birlikte Daha Da Kuvvetli Bir Hale Gelmiştir. Ancak Coğrafyanın Da Bir Getirisi Olarak Hıristiyanlık Ve Onun Getirdiği Değerler Doğu (Bizans) İle Batı Arasında Sosyo-Ekonomik, Politik Kültürel Değerler Açısından Farklılıklar Da Arz Etmekteydi.

   Elinizdeki Bu Kitap, Müellifin Yorumlarıyla Da Zenginleştirdiği Söz Konusu Gelişmeleri Ele Almakta, Ortaçağ Avrupa Toplumunun Nasıl Ve Hangi Değerler Üzerine Şekillendiğini, Bunun Evrelerini Okuyucuya Aktararak Ortaçağ Kavramına Yeni Bir Bakış Açısı Getirmektedir.

   Haçlılar Kudüs'te

   Haçlı Seferleri Tarihi İçerisinde 15 Temmuz 1099'Da Kudüs'ün Zaptı İle Sonuçlanan İlk Seferin Ayrı Bir Yeri Vardır. Zira Haçlılar Burada Elde Ettikleri Kazanımları İki Yüz Yıl Boyunca Korumayı Başarmışlardır. Dolayısıyla I. Haçlı Seferi Gerek Katılımcılarının Farklı Kimlikleri Ve Gerekse Tarih Yazımı İçerisindeki Konumu Açısından Ayrıcalıklı Bir Yere Sahiptir. Bu Sebeple Latin Kroniklerinin Hakkında En Çok Bilgi Verdikleri Ve En Fazla Dikkat Çeken Sefer Olmuştur.

   Elinizdeki Bu Kitap, I. Haçlı Seferi'nin Katılımcılarından Raymond De Toulouse'un (Raymond St. Gilles) Yani Güney Fransızların Bakış Açısından Olayları Başlangıçtan Kudüs'e Kadar Seferin Gidişatının Aktarmasının Yanında Haçlılar Arasındaki Hizipleşme, Kutsal Mızrak Hikayesi, Kudüs'ü Ele Geçirmelerinin Sonrasında Haçlılar Arasında Yaşanan Liderlik Çekişmelerini Anlatmaktadır.

   Prof. Dr. Aydın Usta

   Kudüs-İ Şerif

   Her Üç Semâvî Din Açısından Da Kutsallığın Merkezi Olan Kudüs'te Yüzyıllarca Varlığını Devam Ettiren İslam Vakıfları Kente Vakıf Şehir Kimliği Kazandırmıştır. Kentteki Müslüman Vakıfları Şehir Merkezini Kuşatan Ve İdari Sistem Ve Kentsel Hizmetler Örgütlenmesinin Merkezini Oluşturan Mescid-İ Aksâ Ya Da Harem-İ Şerif Etrafında Şekillenmiştir. Kuruluşuyla Birlikte Kudüs Şehir Merkezine Hâkim Olan Ve İslâm Devletlerinin De Sembolik Merkezi Haline Gelen Bu Alan, Zaman İçerisinde, Şehir Merkezini Kuşatan Ve İdari Sistem Ve Kentsel Hizmetler Örgütlenmesinin Bir Parçası Olan Geniş Bir Vakıf Ağının Da Çekirdeğini Oluşturmuştur.

   Bu Çalışmanın Esas Kaynağını Oluşturan Hurûfât Defterleri, Osmanlı'da Müstesna Bir Gelişmeye Mazhar Olan Vakıf Kurumunun İşleyişine Dair Kıymetli Bilgileri İhtiva Etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Hurûfât Defterlerinden Kudüs Kazası'na İlişkin 1102-1250/ 1690-1834 Yılları Arasını Kapsayan 25 Defterde Yer Alan 1644 Kayıt Esas Alınmıştır. Çalışmada, Ağırlıklı Olarak 18. Yüzyılda Kudüs Kazası'nın Dinî, Sosyal, İktisadî Ve Kültürel Durumu Vakıf Müessesesi Temelinde Resmedilmeye Çalışılmıştır. Gerek Hurûfât Defterleri, Gerekse Kudüs Vakıfları Konularına İlişkin Sunduğu Bilgi Ve Yorumlarla Bu Alanlarda Yapılan Çalışmalara Katkıda Bulunmayı Amaçlayan Çalışma Kudüs Kazası Vakıflarına Dair Bir Envanter Niteliği De Taşımaktadır.

   Sorularla Haçlı Seferleri

   Doğu İle Batı, Haçlı Seferleri'nden Önce De Pek Çok Kereler Karşı Karşıya Gelmişti. Ancak Bu Kez Bu Çatışmanın Taraflarından Batı, Hristiyanlığı, Doğu İse Müslümanlığı Temsil Ediyordu. Yani Çatışmanın Görünen Boyutunda “inanç” Belirleyici Bir Görünüm Arz Ediyor Gibiydi. Fakat Acaba Durum Gerçekten Böyle Miydi?

   Bugüne Dek Özellikle Batı'da Yapılan Haçlı Seferleri İle İlgili Çalışmaların Büyük Çoğunluğunda “inanç” Faktörü Neden Hep Ön Planda Tutulmaya Çalışıldı? Özellikle Batılı Tarihçiler Niye Bunu Tercih Ettiler? Bu Tercih Bazı Gerçekleri Gizleme Çabasıyla Mı İlgiliydi? Yoksa Gerçekten İşin Aslı Böyle Miydi? Diğer Taraftan Haçlı Seferleri'nin Günümüze Dek Uzanan Etkileri Ve Bir Argüman Olarak Hala Kullanılmasının Sebepleri Nelerdi? Hepsinden Önemlisi İse, Günümüz Orta Doğusu'nda Yaşanan Savaşlar Ve Buna Bağlı Olarak Her Gün Ölen Pek Çok İnsan Sebebiyle Ortaya Çıkan Kaos Ortamının, Artık Tarihin Derinliklerinde Kaldığını Zannettiğimiz Haçlı Seferleri İle Bir İlişkisi Var Mıydı? Ayrıca Türklerin Ve Anadolu'nun Türkler Tarafından Fethinin Bu Seferler İle İlişkisi Neydi?

   Elinizdeki Eserde Haçlı Seferleri İle İlgili Bunlar Gibi Birçok Sorunun Cevabını Bulabilirsiniz.

   Stok Kodu
   :
   9787051601523
   Boyut
   :
   13.50x21.00
   Sayfa Sayısı
   :
   1416
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yeni Ürünler
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat