İnsancıl Aylık Kültür Sanat Dergisi Sayı: 380 Mart 2022

Stok Kodu:
3990000020711
Boyut:
18.50x27.00
Sayfa Sayısı:
64
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2022-03
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
25,00
3990000020711
762247
İnsancıl Aylık Kültür Sanat Dergisi Sayı: 380 Mart 2022
İnsancıl Aylık Kültür Sanat Dergisi Sayı: 380 Mart 2022
25.00

1 Hülya Köksal – Yaşam Şerbetini Sunduk Biz (Şiir)

2 Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği Eğitimde SES - 11 (Eğitim Kavramı Üstüne)

Okulun olmazsa olmazı, okulu okul yapan kimlerdir, nelerdir sorusunu bir kez daha soralım. Toplumsal ve kamusal alan olarak okulu okul ya­pan öğrenciler ve eğitimcilerdir her şeyden önce. Bu iki bileşenle bağlantılı olarak, çocuklar söz konusu olduğunda veliler ya da aileler de burada anılmalıdır. Okulu oluşturan ve tüm görünürlüğü içinde ortaya çıkan bu öznelerin bir araya geli­şinin de dayalı olduğu birtakım belirlemeler ise okulu okul yapan nelerdir sorusunu karşılayanlar yönlerdir.

5 İnsancıl'a Mektup

6 Ferhat Özen – Deniz Boğuldu (Şiir)

7 Sayıl Cengiz Gündoğdu – Marksist Sanat: Yazında Gerçekçilik-6

Halit Ziya Uşaklıgil'den Gürsel Şamiloğlu yüz­yıllık bir zaman dilimidir... Türkiye'nin yüzyılı öğre­nilmek istenirse, bu yazarları okumak zorunludur. Estetik bilinci geliştiren bir yapıtlar üstelik güzel­dir. Milim sapmayan bu çizgi gerçekçidir. Star sis­temine karşıttır. Gerçekçi yazarlar kurulu düzenin yanılsamalarını göstermişlerdir. Hem toplumda hem insanda tipik olanı belirlemişlerdir. Estetik anlamda güzel romanlar yazmışlardır.

12 İbrahim Tığ – Çağ (Şiir)

13 Berrin Taş – Hep Yolda

8 Şubat 2022

Kitap dün geldi bize. Elektronik ortamda gör­müş ve merak etmiştim. Pek sevindim.

Şiir okumak, şiire ilişkin yazılanları okumak her zaman iyi gelir bana. Özellikle şiir üstüne yazan kişinin bakışı net ise anlaşılır olduğunda estetik bir tat da alınır.

Kitabı okumaya başladım. Şiiri anlatan tüm­celerden kimi örnekleri yazmak isterim. Şiire gi­riş anlamı taşıyan tümceler yazılıp duvara asılır cinsten.

“İnsanın başkaldırdığı, yaratıcılığını göster­diği her eylem ve etkinlik gücünü şiirden alır.”

18 Zeynep Alpaslan – Yeni Bir Başlangıç Şiir)

19 Yusuf Çotuksöken – Günlüğü (26) - Kasım 2021

21 Nurşen Aydoğan – Nuriye Ulviye Mevlan Civelek

Nuriye, Rusya'dan sürülen Çerkes bir ailenin kızı olarak 1893'te Balıkesir Gönen'de dünyaya gözlerini açar. Geçim sıkıntısı çeken ailesi, altı yaşındayken Nuriye'yi Yıldız Sarayına kızkardeşini de Hatice Sultan'ın sarayına verir. Sarayda cariye olarak yetiştirilen Nuriye çok zekidir, iyi bir eğitim alır.

25 Neşe Baştürk – Öyküde Estetik Kalkışma Öykü değerlendirmeleri: 2

Bir Orman Hikayesi - Sabahattin Ali

Öykü üçüncü tekil kişi ağzıyla anlatılmıştır. An­latıcı, öykünün dışsal çerçevesini kurarken, yaş­lı orman köylüsünün anlatımıyla da ikinci anlatı düzlemi kurulması sağlanmıştır. Yalın söyleyişle şiirselliği birleştiren yazar, görsel ve işitsel imge­lerle, öykünün anlamsal boyutuna hizmet eden, içeriği ile uyumlu bir anlatım dili kurmuştur. Anla­tım biçimi anlamı taşımaktadır. Örneğin, öykünün girişinde yapılan orman betimlemesi ormanı canlı bir varlık olarak yansıtır.

29 M. Güner Demiray – Abdülkadir Bulut (Şiir)

30 Mustafa Yakut - Gürcü Şiiri Üzerine

Köklü bir gele­neği olan ve geçmişi oldukça es­kiye uzanan Gürcü şiiri, 12. yüzyıl sonları ile 13. yüzyıl başlarında yaşamış olan Gürcistan'ın ulusal şairi; Şota Rustaveli'nin Kraliçe Tamar'a yazdığı “Kaplan Postlu Kahraman'' (Vepkhistkaosani) ile doruk noktasına çıkmıştır. 1669 kafiyeli dörtlükten oluşan destan, Ortaçağ Gürcü Epik şiirinin baş­yapıtı olarak kabul edilir. Yazarı tarafından candan duyguların ifa­desi olarak kaleme alınmış bir aşk hikâyesi olan yapıtın özü herkese hitap etmektedir.

36 Özcan İlter – Hasan Akarsu'nun Yeni Yapıtı Önümüz Kış

Hasan Akarsu 1952 Tekirdağ-Saray-Küçükyoncalı köyü doğumludur. İlk şiiri 1976'da, ilk kitabı 1982'de yayımlanır. Bugü­ne değin onlarca yapıtı olan Akarsu'nun toplu şiirleri “Şiir Irmağı” adıyla 2017'de çıkmıştı. Yeni şiir yapıtı olan “Önümüz Kış”taki şiirler, 2017-2021 yılları arasındaki yazdıklarıdır. Bu inceleme yazısı yapıtın 1. bölümünü kapsar.

41 Tahir Şilkan – Samet Ağaoğlu'nun Babasının Arkadaşları-VI

İttihat Terakki hükümetinin İslam Birliği için gö­revlendirdiği ikinci kişi yumuşak, tatlı sesli Kur'an ve Hadisleri anlamaktaki ve anlatmaktaki zekâsı ile Uzakdoğu ülkelerinde İslamiyet'i genişletmek için çalışmak için seçilmişti. Etkili bir isimle kendisine “Çin Vaizi” adı verilmişti. Bu ikinci din ada­mı birincisinden daha sevimli daha girgin birisidir. İslamiyet'i hurafelerden, İslamiyet'e sonradan eklenmiş yalan yanlış düşüncelerle mücadele için gazete ve dergilerde yazdığı yazıların yanı- sıra büyük camilerde de vaazlar vermektedir.

43 İnsancıl'a Mektup

44 Nurbanu Kablan – Hasret Gültekin'e (Şiir)

45 Adnan Öztel – Konum-Durum Ayrımı Üstüne - III

Peki, şöyle bir soru akla gelecektir. İnsanlar hangi durumda kendi konumlarına soğukkanlı bir gözle bakarlar? Bu soruya benim yanıtım şudur: zorlandıklarında.

Düşünmeyi sürdürürsek, bu soruyu şöyle bir soru izleyecektir: İnsanlar hangi durumda zorla­nırlar, onları zorlayan nedir?

50 Leyla Civil – Baba Çok Yoruldum (öykü)

53 Sayıl Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi

23 Ocak Pazar

Ben, durmaksızın düş kuran biriyimdir. Düş kurmak için yer... zaman önemli değildir benim için. Takside, evden İnsancıl'a giderken, İnsancıl'dan eve dönerken bile düş kurabilirim.

Bütün oyunlarım... bütün öykülerim de düşten çıkmadır.

Çocukken de düş kurardım. En zorlu düşüm yıldızlardı. Yıldızlarda yaşam olduğuna inanırdım. Bir gün bir yıldıza gidebileceğimi düşlerdim.

Sonra yıldızların gerçeğini öğrenince üzül­müştüm.

61 İnsancıl Kitap

1 Hülya Köksal – Yaşam Şerbetini Sunduk Biz (Şiir)

2 Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği Eğitimde SES - 11 (Eğitim Kavramı Üstüne)

Okulun olmazsa olmazı, okulu okul yapan kimlerdir, nelerdir sorusunu bir kez daha soralım. Toplumsal ve kamusal alan olarak okulu okul ya­pan öğrenciler ve eğitimcilerdir her şeyden önce. Bu iki bileşenle bağlantılı olarak, çocuklar söz konusu olduğunda veliler ya da aileler de burada anılmalıdır. Okulu oluşturan ve tüm görünürlüğü içinde ortaya çıkan bu öznelerin bir araya geli­şinin de dayalı olduğu birtakım belirlemeler ise okulu okul yapan nelerdir sorusunu karşılayanlar yönlerdir.

5 İnsancıl'a Mektup

6 Ferhat Özen – Deniz Boğuldu (Şiir)

7 Sayıl Cengiz Gündoğdu – Marksist Sanat: Yazında Gerçekçilik-6

Halit Ziya Uşaklıgil'den Gürsel Şamiloğlu yüz­yıllık bir zaman dilimidir... Türkiye'nin yüzyılı öğre­nilmek istenirse, bu yazarları okumak zorunludur. Estetik bilinci geliştiren bir yapıtlar üstelik güzel­dir. Milim sapmayan bu çizgi gerçekçidir. Star sis­temine karşıttır. Gerçekçi yazarlar kurulu düzenin yanılsamalarını göstermişlerdir. Hem toplumda hem insanda tipik olanı belirlemişlerdir. Estetik anlamda güzel romanlar yazmışlardır.

12 İbrahim Tığ – Çağ (Şiir)

13 Berrin Taş – Hep Yolda

8 Şubat 2022

Kitap dün geldi bize. Elektronik ortamda gör­müş ve merak etmiştim. Pek sevindim.

Şiir okumak, şiire ilişkin yazılanları okumak her zaman iyi gelir bana. Özellikle şiir üstüne yazan kişinin bakışı net ise anlaşılır olduğunda estetik bir tat da alınır.

Kitabı okumaya başladım. Şiiri anlatan tüm­celerden kimi örnekleri yazmak isterim. Şiire gi­riş anlamı taşıyan tümceler yazılıp duvara asılır cinsten.

“İnsanın başkaldırdığı, yaratıcılığını göster­diği her eylem ve etkinlik gücünü şiirden alır.”

18 Zeynep Alpaslan – Yeni Bir Başlangıç Şiir)

19 Yusuf Çotuksöken – Günlüğü (26) - Kasım 2021

21 Nurşen Aydoğan – Nuriye Ulviye Mevlan Civelek

Nuriye, Rusya'dan sürülen Çerkes bir ailenin kızı olarak 1893'te Balıkesir Gönen'de dünyaya gözlerini açar. Geçim sıkıntısı çeken ailesi, altı yaşındayken Nuriye'yi Yıldız Sarayına kızkardeşini de Hatice Sultan'ın sarayına verir. Sarayda cariye olarak yetiştirilen Nuriye çok zekidir, iyi bir eğitim alır.

25 Neşe Baştürk – Öyküde Estetik Kalkışma Öykü değerlendirmeleri: 2

Bir Orman Hikayesi - Sabahattin Ali

Öykü üçüncü tekil kişi ağzıyla anlatılmıştır. An­latıcı, öykünün dışsal çerçevesini kurarken, yaş­lı orman köylüsünün anlatımıyla da ikinci anlatı düzlemi kurulması sağlanmıştır. Yalın söyleyişle şiirselliği birleştiren yazar, görsel ve işitsel imge­lerle, öykünün anlamsal boyutuna hizmet eden, içeriği ile uyumlu bir anlatım dili kurmuştur. Anla­tım biçimi anlamı taşımaktadır. Örneğin, öykünün girişinde yapılan orman betimlemesi ormanı canlı bir varlık olarak yansıtır.

29 M. Güner Demiray – Abdülkadir Bulut (Şiir)

30 Mustafa Yakut - Gürcü Şiiri Üzerine

Köklü bir gele­neği olan ve geçmişi oldukça es­kiye uzanan Gürcü şiiri, 12. yüzyıl sonları ile 13. yüzyıl başlarında yaşamış olan Gürcistan'ın ulusal şairi; Şota Rustaveli'nin Kraliçe Tamar'a yazdığı “Kaplan Postlu Kahraman'' (Vepkhistkaosani) ile doruk noktasına çıkmıştır. 1669 kafiyeli dörtlükten oluşan destan, Ortaçağ Gürcü Epik şiirinin baş­yapıtı olarak kabul edilir. Yazarı tarafından candan duyguların ifa­desi olarak kaleme alınmış bir aşk hikâyesi olan yapıtın özü herkese hitap etmektedir.

36 Özcan İlter – Hasan Akarsu'nun Yeni Yapıtı Önümüz Kış

Hasan Akarsu 1952 Tekirdağ-Saray-Küçükyoncalı köyü doğumludur. İlk şiiri 1976'da, ilk kitabı 1982'de yayımlanır. Bugü­ne değin onlarca yapıtı olan Akarsu'nun toplu şiirleri “Şiir Irmağı” adıyla 2017'de çıkmıştı. Yeni şiir yapıtı olan “Önümüz Kış”taki şiirler, 2017-2021 yılları arasındaki yazdıklarıdır. Bu inceleme yazısı yapıtın 1. bölümünü kapsar.

41 Tahir Şilkan – Samet Ağaoğlu'nun Babasının Arkadaşları-VI

İttihat Terakki hükümetinin İslam Birliği için gö­revlendirdiği ikinci kişi yumuşak, tatlı sesli Kur'an ve Hadisleri anlamaktaki ve anlatmaktaki zekâsı ile Uzakdoğu ülkelerinde İslamiyet'i genişletmek için çalışmak için seçilmişti. Etkili bir isimle kendisine “Çin Vaizi” adı verilmişti. Bu ikinci din ada­mı birincisinden daha sevimli daha girgin birisidir. İslamiyet'i hurafelerden, İslamiyet'e sonradan eklenmiş yalan yanlış düşüncelerle mücadele için gazete ve dergilerde yazdığı yazıların yanı- sıra büyük camilerde de vaazlar vermektedir.

43 İnsancıl'a Mektup

44 Nurbanu Kablan – Hasret Gültekin'e (Şiir)

45 Adnan Öztel – Konum-Durum Ayrımı Üstüne - III

Peki, şöyle bir soru akla gelecektir. İnsanlar hangi durumda kendi konumlarına soğukkanlı bir gözle bakarlar? Bu soruya benim yanıtım şudur: zorlandıklarında.

Düşünmeyi sürdürürsek, bu soruyu şöyle bir soru izleyecektir: İnsanlar hangi durumda zorla­nırlar, onları zorlayan nedir?

50 Leyla Civil – Baba Çok Yoruldum (öykü)

53 Sayıl Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi

23 Ocak Pazar

Ben, durmaksızın düş kuran biriyimdir. Düş kurmak için yer... zaman önemli değildir benim için. Takside, evden İnsancıl'a giderken, İnsancıl'dan eve dönerken bile düş kurabilirim.

Bütün oyunlarım... bütün öykülerim de düşten çıkmadır.

Çocukken de düş kurardım. En zorlu düşüm yıldızlardı. Yıldızlarda yaşam olduğuna inanırdım. Bir gün bir yıldıza gidebileceğimi düşlerdim.

Sonra yıldızların gerçeğini öğrenince üzül­müştüm.

61 İnsancıl Kitap

Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat