Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786257471701
763710
İsyani Divanı
İsyani Divanı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)
49.00

Klasik Türk edebiyatı yaklaşık altı asır boyunca, çok geniş bir coğrafyada etkisini sürdürmüş köklü bir edebî gelenektir. Böyle görkemli bir edebî medeniyetin sayısı henüz tam olarak tespit edilemeyecek kadar çok şair yetiştirmesi elbette beklenir. Bu şairlerin günümüz insanlarına miras bıraktıkları en önemli hazineleri “Dîvân'lardır. Bu hazinleri gün yüzüne çıkarmak için bugüne kadar yüzlerce çalışma yapılmıştır.

Elinizdeki kitabın konusu olan İsyânî, hiçbir tarihi kaynakta ve şuara tezkirelerinde hakkında bilgi bulunmayan, tasavvufî yönü ağır basan, klasik Türk edebiyatı geleneğinde manzumeler ortaya koyan bir “Dîvân” şairidir. Dîvân'ının tespit edilebilen tek nüshasında şairin doğum yeri, doğum ve ölüm tarihi, eserini oluşturduğu tarih veya eserin müstensihi, istinsah tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kitap, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde -şiirlerinden hareketle- İsyânî'nin hayatı, edebî kişiliği, dil ve üslubu hakkında bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte incelenen nüshadaki hatalardan hareketle şiirlerin şaire aidiyeti ve mahlasın kullanımı hakkındaki şüphelerimiz okuyucuların dikkatine sunulmuştur. İkinci bölümde İsyânî Dîvânı şekil ve muhteva özellikleri açısından incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise karşılıklı olarak tıpkıbasıma ve çevriyazılı metne yer verilmiştir.

Çalışmamızın, klasik Türk edebiyatına gönül verenlere faydalı olması temennisiyle...

Kapat