Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786258045123
758320
Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisinde İş Çevrimleri
Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisinde İş Çevrimleri
74.00

Gelişmekte olan ekonomilerde, tasarrufu ve fonlara erişimi artırarak büyümeyi ve istikrarı sağlamak amacıyla finansal piyasalar serbestleştirilmiş ancak, sonuç beklenenin aksine finansal istikrarsızlıkta artış olmuştur. Dünyanın farklı ülkelerindeki makro iktisadi gelişmelerin eş anlı hareketlerinin dinamiklerinin kavranması ve diğer ülkelerin makro iktisadi politikalarının ülke ekonomisindeki göstergelerin değişkenliğinde ne gibi etkiler yaratacağının anlaşılması, etkili istikrar ve büyüme politikalarının saptanabilmesi açısından gereklidir. Bu bağlamda Türkiye ekonomisi özelinde küreselleşme ile iş çevrimlerinin ilişkisinin irdelenmesi hem akademik açıdan hem de politika yapıcı açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'nin küreselleşme sürecine hâkim olan iktisadi istikrarsızlık, Türkiye ekonomisinde iş çevrimlerinin küreselleşme boyutuyla irdelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi 1980 yılından günümüze uzanan neoliberalleşme hareketlerini içerecek biçimde ele alınmakta ve iş çevrimlerinin değişkenliğinde dış ticaretin ve sermaye akımlarının serbestleştirilmesi gibi küreselleme sürecinde önem kazanan değişkenlerin etkisi irdelenmektedir.

Kapat