Sepetim (0) Toplam: 0,00
Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar Yönelimler Yeni Boyutlar Gözde Aynur Mir

Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar Yönelimler Yeni Boyutlar

Liste Fiyatı : 85,00
9786059911825
758502
Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar Yönelimler Yeni Boyutlar
Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar Yönelimler Yeni Boyutlar
85.00

Türkiye'ye yönelik kadın göçünü toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alan bu kitapta, mülteci, sığınmacı ya da kağıtlı/kağıtsız göçmen olarak farklı hukuki statüler altındaki kadınların deneyimleri ‘zorunlu/gönüllü' ayrımının ötesinde inceleniyor. Orijinal ampirik araştırmalar ve teorik birikimle beslenen yazılar Türkiye'deki son dönem politika değişimini, göç politikasını belirleyen politik ve toplumsal gelişmeleri, göçmen kadınların değişen mülteci ve göç rejimi içerisindeki konumlarını ele alıyor. Türkçe baskı için bazı bölümlerin yeniden yazıldığı ve güncellendiği bu derleme hem araştırmacılar ve öğrenciler hem de politika yapıcılar, uygulayıcılar ve sivil toplum için de önemli bir kaynak sunuyor.

İÇİNDEKİLER

AKADEMİ, KURAM VE DİSİPLİNLER
2000'li Yıllarda Antropoloji / Akile GÜRSOY

Türkiye'de Sosyal ‘Bilim' Pratiğinin Kuramsal İnşasına Yönelik Bazı Eleştirel Değerlendirmeler / Mehmet C. ECEVİT

21. Yüzyılda Antropoloji Ne İşe Yarar / F. Belkıs KÜMBETOĞLU

Kaf Dağı'nın Arkası: Disiplinlerarası Çalışma / İnci USER
Geç Modernitenin Kültürel İkliminde Birey ve Yeni Gerçeklik Halleri / Gözde Aynur MİRZA

TOPLUMSAL CİNSİYET: GÜNDEM VE STRATEJİLER
Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Yükselen Küresel Kadın Hareketi / Yıldız ECEVİT

Uygarlık Normu Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Türkiye / Serpil SANCAR

Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Ders Kitaplarında Mesleklerin Cinsiyeti / Firdevs GÜMÜŞOĞLU, Sinem FİDAN

Cadıların Zamanı / Fatmagül BERKTAY

BEDEN, SAĞLIK VE MEDİKALİZASYON
2000'lerde Türkiye'de Devlet ve Nüfus: Doğurganlık Üzerine
Biyopolitik Değerlendirmeler / H. Yaprak CİVELEK

Günümüz Türkiye'sinde Tütün Bağımlılığının Medikalizasyonu ve Toplumsal Arka Planı / Ayşecan TERZİOĞLU

Kadınlık Deneyimi Olarak Menopoz: Kayıp mı Kazanç mı?
Nurşen ADAK, Aslı Merve ÇITAK

TARİHSEL VE GÜNCEL BOYUTLARIYLA GÖÇ
Zamanın ve Yerin Ruhuna Göre Değişen Göç Araştırmaları /Sema ERDER

Türkiye'nin Göçlerle İnşası: Şenlendirmeden Sürgüne, Muhacirlerden Mübadillere, Köylerden Kentlere / Abdurrahman YILMAZ

Kapadokyalı Rumlarda Miras Dillerin Yerine ve Anlamına Kısa Bakış / Z. Nilüfer NAHYA, Saim ÖRNEK

GÜNCEL SORUNLAR, FARKLI YAKLAŞIMLAR
Küresel İklim Değişikliğinin Moğolistan'daki Etkileri ve Pastoral Göçer Çobanların Durumu Üzerine Bir Değerlendirme / Rabia Ebrar AKINCI

Hassas Gruplarla Çalışmaya İlişkin Sahadan Notlar: “Hükümlü” Olmayı Anlatılarla Deneyimlemek / Gönül DEMEZ, Meral TİMURTURKAN

Sosyal Medyada 20.000 Fersah / Alim Koray CENGİZ

Ödeme Aracı Olan Sikkenin Kemden Kötüden Koruyan Amulete Dönüşümünde Kültürel Dinamikler / Dinçer Savaş LENGER

Kapat