Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786051703107
615388
SPSS İle Temel Veri Analizleri
SPSS İle Temel Veri Analizleri
78.00

Bu kitapta aşağıda listelenen SPSS analizlerinin tüm aşamaları ve her analiz için gerekli varsayım testleri renkli SPSS ekran resimleri ile tanıtılmıştır. Analizlerin tanıtımı sırasında anlaşılırlığı artırmak adına her analiz türü için okurlara renkli metin kutularında anahtar bilgiler, ikazlar ve hatırlatmalar sunulmuş ve sonuçların APA yazım stilinde nasıl rapor edileceği gösterilmiştir. Ayrıca her analiz türü için ortaya çıkabilecek farklı senaryoların nasıl analiz edileceği ve yorumlanacağını göstermek için bölüm sonlarında çok sayıda çözümlü örnek uygulamalar verilmiştir.

Kitapta tanıtılan SPSS analizleri:

Bölüm: SPSS Tanıtım, SPSS Dosyasına Veri Girişi ve SPSS Genel Ayarları
Bölüm: SPSS ile Betimsel Analizler ve Veri Düzenleme Komutları
Bölüm: SPSS ile Normallik Varsayımı Analizi
Kolmogorov-Smirnov & Shapiro-Wilk Normallik Testleri
Bölüm: SPSS ile T Testleri
Tek-Örneklem T Testi
Bağımsız Örneklem T Testi (2 Bağımsız Örneklem)
Bağımlı Örneklem T Testi (2 İlişkili Örneklem)
Bölüm: SPSS ile Tek-Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Tek-Yönlü ANOVA & Welch Testi (k Bağımsız Örneklem)
Post-Hoc Testleri (Tukey HSD & Games-Howell)
Bölüm: SPSS ile Parametrik Olmayan Karşılaştırma Testleri
Tek-Örneklem Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
Mann-Whitney U Testi (2 Bağımsız Örneklem)
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi (2 İlişkili Örneklem)
Kruskal-Wallis H Testi (k Bağımsız Örneklem) & İkili Karşılaştırmalar
Bölüm: SPSS ile Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi
Pearson & Spearman & Kendall's tau-b Korelasyon Katsayısı
Dörtlü (ϕ) Korelasyon Katsayısı & Cramer V Katsayısı
Kısmi & Çoklu Korelasyon Katsayısı
Regresyon Denklemi Oluşturma & Saçılma Diyagramı Çizme
Bölüm: SPSS ile Frekans Analizi (Ki-Kare Testleri)
Ki-Kare Uyum Testi & Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Fisher's Exact (Kesin) Testi
Bölüm: SPSS ile Geçerlik Analizi (Açımlayıcı Faktör Analizi[AFA])
Çok Faktörlü Yapılarda Dik Döndürme (Varimax) ve Eğik Döndürme (Direct Oblimin)
Tekniği ile AFA

Tek Faktörlü Yapılarda AFA
Bölüm: SPSS ile Güvenirlik Analizi (Cronbach Alfa Katsayısı Hesaplama)

Kapat