Sepetim (0) Toplam: 0,00

VII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi

Kongre Hakkında:

VII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi 4-5 MAYIS 2023 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Gerçekleştirilecektir

 

Daha önce sırasıyla İstanbul Yeditepe, Ankara Sosyal Bilimler, İstanbul Koç ve Hacettepe üniversitelerinde düzenlenen İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin 5. Buluşması, COVID-19 pandemisi koşullarından dolayı, çevrimiçi ortamda STRATA İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Geçen yıl İstanbul Gedik Üniversitesi’nde altıncısı düzenlenen İlişkisel Kongre’ye bu yıl ODTÜ ev sahipliği yapacak.

Bilindiği üzere, 2014 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde başlayıp sonraki senelerde Pamukkale ve Akdeniz üniversitelerinde toplanan Pierre Bourdieu Sempozyumları, 2017 yılından bu yana İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi olarak yoluna devam ediyor.

Genç sosyal bilim araştırmacılarının sosyolojinin ve sosyal bilimlerin muhtelif ilişkiselci araştırma gündemlerine her geçen gün daha fazla odaklanmaları, bu isim değişikliğinin ve odak genişlemesinin başlıca sebebi oldu. Kongre böylelikle Türkiye’deki ilişkisel araştırma pratiklerinin genel platformu haline gelmeyi amaçladı.

Uluslararası sosyal bilim alanında ilişkiselci araştırma gündemlerinin sesini duyurmasında belli başlı girişimlerin etkisi büyük oldu. Bourdieu sosyolojisinin ve Bourdieu-sonrası sosyolojinin sınıf ve kültür ilişkisini merkeze alarak geliştirdiği literatür, ilişkisel sosyal bilim etkinliği açısından kurucu role sahip. Bunun yanı sıra, Charles Tilly ve Michael Mann gibi tarih araştırmacılarında cisimleşen tarihsel sosyoloji geleneği, ardıllarının geliştirdiği tarihsel-sosyolojik araştırma gündemleriyle birlikte önemli bir yer tutuyor. Ayrıca ilişkisel sosyal bilime metateorik/ontolojik bir temel arayışında Roy Bhaskar, Andrew Sayer, Margaret Archer gibi figürler başta olmak üzere eleştirel realizm ekolünün paradigmatik girişimleri, sosyal bilimlerin farklı alanlarında yarattığı çok yönlü etkiyle olmazsa olmaz bir konuma sahip.

Öte yandan, günümüze doğru geldikçe ilişkiselci sosyal bilimcilerin bu temel teorik pozisyonları içererek aşan araştırma pratiklerine yöneldiklerini söylemek gerek. Sosyal dünyada içkin konum ve pratikleri anlama ve açıklama yönünde gitgide dallara ayrılıp saçaklanan girişimler, temel disipliner alanların (sosyoloji, tarih, antropoloji, iktisat, sosyal psikoloji, coğrafya vb) yanı sıra, muhtelif disiplinlerarası bilim alanlarını (iletişim bilimleri, iktisadi bilimler, eğitim bilimleri vb) ve çalışma alanlarını (kent incelemeleri, göç incelemeleri, yaşlanma incelemeleri, toplumsal cinsiyet incelemeleri, sınıf incelemeleri, kültürel incelemeler, medya incelemeleri, bilim incelemeleri, bölge incelemeleri vb) kapsıyor.

İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin tarihsel serüveninden de anlaşılacağı üzere, ilişkiselci araştırmaların Türkiye’de serpilmesi 2000’li yıllarla birlikte mümkün oldu. Bilhassa son on yılda belirli bir irade şeklinde cisimleşmeye başlayan araştırma şebekesi, ilişkisel güzergâhlardaki yayın ve eğitim pratikleriyle ilişkiselci sosyal bilim pratiğinin teorik ve kurumsal temellerini attı. Kongre bu temeli halen muhafaza etmektedir.

İlişkisel Kongre’nin hâlihazırda muhafaza ettiği bu temelin bir diğer ayağını ise yeni yılla dördüncü yaşına girecek olan STRATA: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi oluşturuyor. Kongre ile dergi arasındaki ilişkinin organik bir ilişkiye dönüşmesi, ilişkisel modda çalışan araştırmacılara hem ortak bir kaynak hem de ortak bir ifade platformu sunuyor.

İlişkisel Kongre’nin yedinci buluşması, 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. İki gün sürecek olan VII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi sosyoloji, antropoloji, iktisat, mimarlık, şehir bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, gerontoloji, çalışma ekonomisi, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık gibi alanlarda ilişkisel modda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır. Genişletilmiş bildiri özeti göndermek ve konuyla ilgili sorularınız için kongrenin e-mail adresi iliskiselsosyalbilimkongresi@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kurullar:

Kongre Yönetim Kurulu:

Barış Mücen – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Vefa Saygın Öğütle – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Kongre Bilim Kurulu:

 • Ahmet Özcan – İstanbul Gedik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Aksu Akçaoğlu – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Alim Arlı – İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
 • Barış Büyükokutan – Koç Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Barış Kuymulu - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Barış Mücen – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Çağatay Topal - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Çağdaş Üngör – Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Gökçen Ertuğrul – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Güney Çeğin – Pamukkale Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Funda Sönmez Öğütle – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Nadir Suğur – Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Nazlı Ökten – Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Gülbin Özdamar Akarçay – Osmangazi Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
 • Özgür Arun – Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji Bölümü
 • Özgür Budak – Ege Üniversitesi, Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Özlem Akkaya – Yeditepe Üniversitesi, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü
 • Polat S. Alpman – Yalova Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü
 • Sinan T. Gülhan – Gaziantep Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Vefa Saygın Öğütle – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Kongre Sekreteryası:

 • Gülşah Kurt, Hilal Sevlü, Tolga Ulusoy

Bildiriler:

Bildiri Özeti Teslim:

Bildiri özetlerinizi iliskiselsosyalbilimkongresi@gmail.com adresine iletişim bilgilerinizle  birlikte gönderebilirsiniz.

Bildiriler Hakkında:

VII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi bildiri özetleri yapılandırılmış kısa özet şeklinde değil, genişletilmiş bildiri özeti şeklinde olmalıdır. Genişletilmiş bildiri özeti koşullarına ve yazım kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME KOŞULLARI

 • Kongreye gönderilen özetler, genişletilmiş bildiri özeti şeklinde olmalıdır.
 • Tüm genişletilmiş bildiri özetlerinin TÜRKÇE gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri değerlendirilmek için yazılı formatta gönderilmelidir.
 • Son bildiri özeti gönderme tarihi 7 Nisan 2023, Saat 23:59’a (TSİ) kadardır. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Geri Bildirim: Bildiri özetleri gönderilme tarihleri göz önünde tutularak bilim kurulu tarafından en kısa sürede değerlendirilecek ve yazarlara bildirilerin kabul edilip edilmediği e-mail yoluyla iletilecektir.

GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 • Genişletilmiş özetler yapılandırılmış özetten farklı olarak daha kapsamlı olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Genişletilmiş özet alt başlıkları; özet ve anahtar kelimeler, giriş ve çalışmanın amacı, kavramsal kuramsal çerçeve, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler kısmından oluşturulmalıdır.
 • Bildirinin genişletilmiş özeti; Times New Roman fontu kullanılarak, tek satır aralığıyla, 12 punto yazı büyüklüğü ile yazılacaktır.
 • Genişletilmiş bildiri özetleri şekil, tablo, formül ya da resim içerebilir.
 • Genişletilmiş özetler, bildirinin içeriğini dolayısıyla yapılan çalışmanın hazırlık sürecini kısaca anlatan bir yapıda olmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları A4 formatında sağ (iç), sol (dış), üst ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılacaktır. Satır sonları sağa dayalı olarak bitirilecek ve heceler bölünmeyecektir.
 • Genişletilmiş özet metinler kaynakça dâhil 2 sayfayı aşmamalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.

 

Genişletilmiş özette yer alması gereken alt başlıklar

 • Özet ve anahtar kelimeler (özette çalışmanın amacı, yöntemi ve en önemli bulgu ya da bulguları 3 ila 6 cümle arasında özetlenmelidir)
 • Giriş ve çalışmanın amacı (giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir)
 • Çalışma konusuyla ilgili kavramsal / kuramsal çerçeve (kavramsal ya da kuramsal çerçevede, özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan / yapılmakta olan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır)
 • Yöntem (yöntem kısmında araştırma için kullanılan temel yaklaşım ile ana kütle, örneklem, veri toplama yöntem ve aracı ile ölçekler ile niçin tercih edildiklerine de yer verilmelidir)
 • Bulgular ve tartışma (verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan sonuç ya da bulgular, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır. Henüz son bulgularına ulaşılmamış araştırmalar için ise beklenen ya da tahmini bulgular ve bunlara ilişkin yorum ve değerlendirmelere yer verilmelidir)
 • Sonuç ve öneriler (bu kısımda büyük ölçüde sonuçlanmış ya da devam etmekte olan araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı olduğu ya da olacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir.)
 • Kaynakçabu kısımda çalışmada yararlanılan eserlere

Genişletilmiş Bildiri Özet Kitapçığı

Kongreye gönderilen ve sunum için kabul edilen genişletilmiş bildiri özetleri VII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri kitabında yayımlanacaktır.

Kongre Bildiri Örneği:

Kongre bildiri örneğini Word dosyası formatında indirmek için sayfanın en altındaki ‘Kongre Bildiri Örneği’ uzantısına tıkayınız.

VII. İLİŞKİSEL SOSYOLOJİ KONGRESİ
GENİŞLETİLMİŞ ÖZET BİLDİRİ BAŞLIĞI
(TIMES NEW ROMAN, 14 PUNTO, BOLD, BÜYÜK HARF, ORTALANMIŞ)

Yazarın Adı ve Soyadı1, Yazarın Adı ve Soyadı(10 punto)
1Yazarın bağlı olduğu kuruma ait bilgiler
E-posta
2Yazarın bağlı olduğu kuruma ait bilgiler
E-posta

ÖZET(11 Punto, koyu, büyük harflerle, ortalanmış)– Özet 200 kelime,10 punto Times New Roman, iki yana yaslı, tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Bu kısımda çalışmanın amacı, yöntemi ve elde edilen bulgular özetlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bu bölümde çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler yer alacaktır. Söz konusu bölüm, 10 punto yazı büyüklüğünde yazılan ve birbirlerinden virgülle ayrılan en fazla 5 sözcüğü içermelidir.

 1. GİRİŞ (Başlık Times New Roman, 12 punto, bold)

Genişletilmiş özetler yapılandırılmış özetin temel yapısına uygun ve tam metnin daha kısa bir formatı şeklinde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet alt başlıkları; özet ve anahtar kelimeler, giriş ve çalışmanın amacı, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler kısmından oluşturulmalıdır. Bildirinin genişletilmiş özeti; Times New Roman fontu kullanılarak, tek satır aralığıyla, 11 punto yazı büyüklüğü ile yazılacaktır. Genişletilmiş bildiri özetleri şekil, tablo, formül ya da resim içerebilir. Genişletilmiş özetler, bildirinin içeriğini dolayısıyla yapılan çalışmanın hazırlık sürecini kısaca anlatan bir yapıda olmalıdır.  Sayfa kenar boşlukları A4 formatında sağ (iç), sol (dış), üst ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılacaktır. Satır sonları sağa dayalı olarak bitirilecek ve heceler bölünmeyecektir. Genişletilmiş özetler kaynakça dahil metinleri 2 sayfayı aşmamalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.

Giriş bölümünde çalışma konusu ile ilgili güncel literatür irdelenmeli, çalışmanın daha önce yapılmış olan benzerlerinden farklılıkları açıkça ortaya konulmalıdır.

 1. BAŞLIK (MATERYAL VE METOD)

Çalışmada kullanılan yöntem ve ekipman açıkça ifade edilmeli ve gerekli durumlarda alt başlıklar kullanılmalıdır.

Genişletilmiş özet içerisinde çalışmadan elde edilen sonuçlar ve bunları destekleyici şekil, tablo ve resimler yer almalıdır. Gönderilen bildirilerin uygun içeriğe sahip olmaması bildirilerin hakem değerlendirmesine alınmadan reddedilmesine sebep olabilir.

1.1. Başlık

Birinci derece başlıklar (2.) sola dayalı olarak büyük harflerle ve kalın yazılmalıdır. 2. ve 3. derece başlıklar (2.1-2.1.1) sadece ilk harfleri büyük, kalın ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk verilmeli, paragraf başlarında girinti yapılmamalıdır.

1.1.1. Başlık

Tüm tablo, resim ve şekil sayfaya ortalanmış şekilde yer almalıdır. Şekil ve resimler kendi içerisinde numaralandırılarak (Şekil 2) şekil yazısı şekil ya da resmin altında; tablolar ise yine kendi içerisinde numaralandırılarak (Tablo 2) tablo başlığı tablonun üst kısmında yazılmalıdır. Tablo, resim ve şekil başlıkları sayfaya ortalanmış, kalın ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.  Tablo, resim ve şekillerin (var ise) kaynakları;  tablo, resim ve şekillerin hemen altında yazar soyadı ve yayım yılı biçiminde verilmelidir.

Şekil 2.Şekil Başlığı

Tablo 2.Tablo Başlığı

 

KAYNAKLAR

Metin içerisinde veriliş sırasına göre köşeli parantez içerisinde [ ] rakamlarla verilen kaynaklar metin içerisindeki sıraya göre listelenmelidir. Kaynaklar listesinde yer alan atıflar kaynak cinsine göre aşağıdaki formata uygun olarak hazırlanmalıdır.

Kaynak bir makale ise;

 1. Adler, P. Vd. (1987). Everyday Life Sociology, Annual Review of Sociology, Vol. 13, s. 217-235.

Kaynak bir kitap ise;

 1. Simmel, G. (2012). Metropol ve Tinsel Hayat, Modern Kültürde Çatışma Çeviren: N. Kalaycı, İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise; 

 1. Esgin, A. (2016). Aşina olunanın bilinmezliği: Kentin ve kentsel gündelik hayatın sosyolojisi üzerine, Ö. Sarı ve A. Esgin (Ed.), Toplumsal Analizler Ekseninde Kent Fragmanlarıİç. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Önemli Tarihler:

Duyuru Metninin Yayımlanması: 27 Aralık 2022

Genişletilmiş Bildiri Özetlerinin Alınması (Son Gün): 7 Nisan 2023

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 24 Nisan 2023

Sempozyum Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi: 4-5 Mayıs 2023

Kongre Nihai Programının Yayımlanması: 28 Nisan 2023

Kongre Tarihi: 4-5 Mayıs 2023Kapat